SAFIRE Lämpö
Ab SF-LÄMMITINs verksamhet grundar sig på erfarenheter från planering och produktutveckling av värmare under 20 års tid. Ett gott exempel på detta är den pålitliga SAFIRE 3000 – seriens brännoljevärmare samt de funktionssäkra båt- och bilvärmarna. Nu erbjuder den nya värmaren SAFIRE 3200 betydande förbättringar utöver de redan erkänt goda egenskaperna i SAFIRE 3000 – serien:

safire