Centralenheter och regulatorer.

Obs! Regulatorsidorna föråldrade. I lager moderna pwm och mppt-regulatorer från 10- 80A laddning. Priser 20-800€. Ring 044 3322 671 eller mejla sunergy@netikka.fi för närmare info.

Sol- och vindkraftanläggningar behöver i allmänhet en regulator som övervakar laddningen av ackumulatorn.
Regulatorn, som fungerar helt automatiskt, är vanligen inbyggd i en central, som innehåller nödvändiga kopplingar för solpanel och ackumulator. I normalutförande ingår dessutom 3 utgångar med säkringar samt en huvudbrytare som du sätter på och stänger av strömförbrukningen med när du kommer eller lämnar stugan.

NEL centralenheter – finländsk kvalitet av högsta klass.
På de i Finland av Nel-comp-Finland tillverkade Nel-centralerna avläser du systemets laddningstillstånd antingen med hjälp av lysdioder eller med digital visning av spänning, laddning och förbrukning. Regulatorerna är även försedda med underspänningsskydd som stänger av förbrukningen vid för låg batterispänning som annars kunde skada ackumulatorn. Avsedda för max ca 2 x 8A = 250 W solcell.
NEL 1206 (lysdiodsindikering för laddning) 160,-
NEL 1211 (lysdiodsstapel för batteritillstånd)
190,-
NEL 1213 (digital visning) -slutsåld!! 210,-
NEL 1000 utvidgadad installationscentral kan underlätta när man monterar NEL 1206, NEL 1211 och NEL 1213 på väggyta. I denna central får grövre ledningar lättare plats och med hjälp av centralens egna säkringar kan panelerna lösgöras från systemet utan krånglig löskoppling av ledningar. I denna central finns dessutom säkringar så att varje belastningsgrupp kan kopplas direkt till ackumulatorn i stället för via centralenheten.

CENTRALENHETER FÖR FRITIDSBOSTÄDER
NEL 1206
NEL 1211
NEL 1213
Systemspänning

12 VDC

12 VDC
12 VDC
Panelingång
2 x 8A
2 x 8A
2 x 8A
Belastningsgruppernas säkringar
3 x 10 A
3 x 10 A
3 x 10 A
Största belastningsström
16 A
16 A
16 A
Visar laddning
Ja
Ja
Ja
Visar batteriladdningsgrad
Ja
Ja
Ja
Visar batterispänning
-
Kontrollampor
Numerisk
Överladdningsskydd
Ja
Ja
Ja
Djupurladdningsskydd
Ja
Ja
Ja
Automatisk inkoppling av belastning
Ja
Ja
Ja
Manuell påkoppling av belastning
-
-
Ja
Mått
160x110x60
160x110x60
160x110x60
Enklare Nel-överladdningsskydd
Andra produkter
NEL 1000
NEL 1201
NEL 1203
Systemspänning
12 VDC
12 VDC
12 VDC
Panelingång
2 x 10A
1 x 5A
1 x 5A
Belastningsgruppernas säkringar
3 x 10A
-
-
Största belastningsström
16 A
16 A
16 A
Visar laddning
-
Ja
Ja
Visar batteriladdningsgrad
-
Ja
Ja
Visar batterispänning
-
Kontrollampor
Numerisk
Överladdningsskydd
Ja
Ja
Ja
Mått
265x195x45
100x50x25
130x80x60

NEL 1201 centralenhet är avsedd för båtar. Tack vare sin ringa storlek och täta skal är den lämplig att använda i krävande förhållanden. En gul kontrollampa visar att laddning pågår och grön lampa att batteriet är fullt. Monteringen är lätt och eventuell felkoppling anges med varningsljus.

NEL 1203 centralenhet är avsedd t.ex. för båtar precis som NEL 1201. Med en smula avvikande inkapsling lämpar den sig även t.ex. för fritidshusets lilla elsystem. Apparaten kan även monteras på utomhusvägg nära ackumulatorn. Genom det genomskinliga locket kan du granska elsystemets funktion.

NEL 1206 centralenhet är närmast avsedd för fritidshusets solelsystem. Regulatorn hindrar att ackumulatorn överladdas eller djupurladdas. Funktionen baserar sig på samma effektenhet som i NEL 1211 och NEL 1213, vilket medför att det är lätt att göra enheten mångsidigare genom att byta den gamla styrenheten mot en som har flera funktioner.
NEL 1211 centralenhet är till sin funktion mångsidigare än NEL 1206. Den har bl.a. sexsports visning av batterispänning och valbar boosterladdning.
Funktionen baserar sig på samma effektenhet som i NEL 1213, varför det är lätt att göra enheten mångsidigare genom att byta bara den gamla styrenheten mot en med flera funktioner.
NEL 1213 centralenhet är seriens mångsidigaste. Den har numerisk visning av batterispänning och om spänningsnivån sjunker för lågt sker varning både med kontrollampa och varningssignal, varvid det är lätt att välja hur man vill använda den återstående energin i ackumulatorn. Även efter den automatiska urkopplingen av belastningar är det möjligt att för hand koppla in dem igen och använda den återstående energin.

 

Enklare batteriskydd

För enklare installationer klarar du dig med en batterivakt d.v.s. ett överladdningsskydd som kopplas in på ledningen mellan solpanel och ackumulator och stänger av laddningen när batteriet är fullt.
Flera modeller.

Pris: 12V/10A 40 - 60 €, 12V/20A 120€


Vindkraftverksregulatorer (eller för solpaneler)

- har ett kraftigt motstånd (shunt),
som omvandlar överskottsenergin till
värme när batteriet är fullt. Motståndet
kan ersättas med en värmepatron som
man kan värma vatten med.

TB-regulatorer kopplas i serie med vindkraftverk eller solpaneler och påverkas inte av yttre laddare s.s. aggregat el. motsvarande. Reglerspänningen justerbar.


2TB 12 70W (12V/5A) - 190 €
4TB 12 240W (12V/20A) - 280 €

6TB 12 480W (12V/40A) - 360 €