SAFIRE Värme

Ab SF-LÄMMITINs verksamhet grundar sig på erfarenheter från planering och produktutveckling av värmare under 20 års tid. Ett gott exempel på detta är den pålitliga SAFIRE 3000 – seriens brännoljevärmare samt de driftsäkra båt- och bilvärmarna. Nu erbjuder den nya värmaren SAFIRE 3200 betydande förbättringar utöver de redan erkänt goda egenskaperna i SAFIRE 3000 – serien:

 • Större effekt, dessutom lägre minimieffekt (900 – 3200W), varvid uppnås ett bredare regleringsområde.
 • Trots större effekt mindre strömförbrukning ( 0,15 – 0,35A)
 • Ny effektivare elektronik, bl.a. ett system för självdiagnos och mångsidigare automatik, dessutom ingår ett fabriksinstallerat fjärrstyrningsprogram i värmarens minne.
 • Nya GSM- fjärrstartcentraler 1286 och 1287.
  - batterispäningen, automatiskt alarm under 12V.
  - av termostaten uppmätt temperatur.
  - tillstånd för styrning och brännförlopp.
  - temperaturinställning; bl.a. funktionstiden kan ändras med ett textmeddelande.
  - möjlighet till inbrottsalarm.
  - också andra apparater kan styras.
 • För styrning av värmare kan också användas digitalt eller manuellt tidur.
 • En elektronisk termostat sköter steglöst om att en jämn värme uppehålls t.o.m. med en grads noggrannhet inom ramen för värmarens effektområde – detta innebär bekvämlighet, enkel skötsel och energiinbesparing.
SAFIRE 3200A styrpanel.
Värmaren startas och släcks med knappen ON-OFF-AUTO. I läget ”AUTO” är värmaren i beredskap för fjärrstyrning med GSM eller tidur.

Temperaturen ställs in med knappen THERMOSTAT

 

  SAFIRE 3200A SAFIRE 3200M

Värmeeffekt

900 - 3200 W = 20 - 75 m2 uppvärmingsyta. 900 - 3200 W = 20 - 75 m2 uppvärmingsyta.
Bränsle Lätt brännolja, vinterkvalitet. Lätt brännolja, vinterkvalitet.
Förbrukning 0,09 - 0,32 l / h = 2,16 - 7,7 l / d 0,09 -0,32 l / h = 2,16 - 7,7 l / d
Bruksspäning 12 V = eller med nätaggregat 230 V~ 12 V = eller med nätaggregat 230 V~
Strömförbrukning 0,15 - 0,35 A 12 V DC (1,8-4,2W)
= 3,6-8,4 Ah/d
0,15 - 0,35 A 12 V DC (1,8-4,2W)
= 3,6-8,4 Ah/d
Start Med brytare, klocka eller GSM-fjärrstart. Med brytare, klocka eller GSM-fjärrstart.
Justering av temeperatur/effekt Automatisk med termostat Manuell, steglös.
Mått / vikt 730 x 310 x 200 mm / 18kg 730 x 310 x 200 mm / 18kg
Bild på Safire 3200 Brännoljevärmare